သတင္း

Friday, September 14, 2012

ပန္း ၁၀ မ်ိဳးကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ားရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားရွိပါသည္။ ထုိမ်ားထဲမွ ရုိးရာ ပန္း၁၀ မ်ိဳးသည္ ျမန္မာ့သမုိင္း တေလွ်ာက္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပန္း၁၀ မ်ိဳးကုိ " ဘုရားမတင္ နတ္မ၀င္ လူတြင္ပန္း (၁၀) မ်ိဳး " လကၤာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိပန္း ၁၀ မ်ိဳးမွာ
-(၁) ပန္းထိမ္ (Gold, Silver Smith)အဖုိးတန္ေသာ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ သတၱဳစသည္တုိ႔ျဖင့္ လူတုိ႔၏ လက္၀တ္ရတနာ၊ အသုံးအေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ိဳးစုံ တုိ႔ျဖင့္ တြဲဖက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ ပညာျဖစ္သည္။
(၂) ပန္းပဲ (Black Smith)
သံ၊ သတၱဳတုိ႔ကုိမီးအပူရွိန္ျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစကာ လုိရာပုံရရန္ ပုံသြင္းထုရုိက္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ပန္းပဲလုပ္ငန္းသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ား၊ စစ္သူၾကီးမ်ား၊ စစ္သားမ်ား ကုိင္ေဆာင္ရန္ ဓါး၊ လွံ၊ လက္နက္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
(၃) ပန္းခ်ီ (Painting)
လူတုိ႔၏ ခံစားခ်က္ကုိ ႏွဳတ္၊ စကားလုံး၊ စာတုိ႔ျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စုတ္တံျဖင့္ ျခယ္မွဳန္းေဖၚျပေသာ အႏုပညာျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီပညာသည္ ေရွးေက်ာက္ေခတ္အခါကပင္ရွိခဲ့ေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရာ၀တၳဳမ်ားေပၚတြင္ေတြ႕ ရွိႏုိင္ပါသည္။

- ဘုရား၊ဂူ နံရံပန္ခ်ီ
- ေပေရးပန္းခ်ီ

- သစ္ေရးပန္းခ်ီ
- အ၀တ္ပန္းခ်ီ

- ပုရပုိက္ပန္းခ်ီ
- ယြန္းပန္းခ်ီ

- သြတ္ျပားေပၚတြင္ေရးေသာ နိပါတ္ေတာ္ပန္းခ်ီ မ်ားကုိ ေတြ႕  ရွိႏုိင္ပါသည္။
(၄) ပန္းေတာ့
ဂူ၊ ဘုရားမ်ား အ၀င္ေပါက္အေပၚရွိ မုခ္တကဲတြင္ အဂၤေတပညာျဖင့္ ပန္းခတ္၊ ပန္းလက္ ရုပ္ၾကြ၊ ရုပ္လုံးအ
မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုံသ႑န္ သက္ရွိသက္မဲ့ အရုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ထားျခင္း ကုိ ပန္းေတာ့ပညာ ဟုေခၚသည္။ ဗိႆႏုိး၊ သေရေခတၱရာေခတ္ကပင္ ပန္းေတာ့လက္ရာ ပညာမ်ားကုိ ေတြ႕ ရွိႏုိင္ပါသည္။(၅)ပန္းရန္ (Masonry)ပ်ဴေခတ္မတုိင္မီကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံျဖစ္ေသာ အုတ္မ်ားကုိ အဂၤေတျဖင့္ တြဲကပ္ေစေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ပန္းရန္ပညာမရွိပါက အုတ္အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္မလာႏုိင္ပါ။ ပုဂံဘုရားမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ ပန္းရန္ပညာကုိ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

(၆)ပန္းတေမာ့ (Stone Curving)
ေက်ာက္မ်ား၊ သဲေက်ာက္မ်ား၊ စက်င္ေက်ာက္မ်ားကုိ အရုပ္သ႑န္ေပၚေအာင္
ထုလုပ္သည့္ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။  ေအဒီ ၂ ရာစုေလာက္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ လက္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေလ့လာေတြ ႔ႏုိင္ပါသည္။ အထင္ရွားဆုံး ပန္းတေမာ့ လက္ရာမွာ မင္းတုန္းမင္းၾကီးလက္ထက္ ကုသုိလ္ေတာ္ ဘုရားမွ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေနာင္လား ေနာင္သားမ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္ စက်င္ေက်ာက္ျပား ၇၂၉ ခ်ပ္ေပၚတြင္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ထြင္းထု အကၡရာ တင္ထားခဲ့သည္။ ပုံသည္ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရား၀င္းအတြင္းရွိ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားထားရာ ပိဋကတ္တုိက္ပုံ ျဖစ္သည္။ 
(၇)ပန္းပြတ္ (Wood Turner)
ယြန္းသစ္သားျဖင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ အလွအပမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည့္ ပညာျဖစ္သည္။ ပန္းပြတ္ပညာကုိ ကလပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္ဖက္အစ္၊ ဆြမ္းအုပ္၊ ႏြားလွည္းဘီးမ်ားမွ သစ္သားပြတ္လုံးမ်ား၊ ထီးျဖဴ၊ ေရႊထီး လက္ရုိးလက္ကုိင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ ရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပန္းပု ပညာျဖင့္ ရုပ္လုံးေဖာ္ထားေသာ အၾကမ္းထည္မ်ားကုိ ေခ်ာေမြ႔ ေတာက္ေျပာင္ေစရန္ ပန္းပြတ္ပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသည္။
(၈)ပန္းပု (Wood Curving)
သစ္သား၊ ဆင္စြယ္၊ ေျမေစး၊ ပလာစတာတုိ႔ျဖင့္ ရုပ္လုံးရုပ္ၾကြမ်ား ျပဳလုပ္ထြင္းထုေသာ 
ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ပန္းပုပညာျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ ရုပ္လုံး ရုပ္ၾကြမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ေနရာေဒသအႏွံ၌ ေတြ႕  ျမင္ႏုိင္သည္။ ပန္းပုပညာသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ အထြန္းကားဆုံးျဖစ္သည္။   
(၉)ပန္းတဥ္း (Brass Smith)
ေၾကးသတၱဳကုိ လုိရာပုံေလာင္းကာ ျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ပညာျဖစ္သည္။ ပ်ဴေခတ္ အခါကပင္ ရွိခဲ့ေသာပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္ျမိဳ ႔ ခင္ဘကုန္းမွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ 
တူရိယာအႏုပညာရွင္ ေၾကးရုပ္ကေလး ၅ ရုပ္သည္ ပ်ဴေခတ္ လက္ရာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္ တန္ခုိးၾကီးဘုရား မ်ားတြင္ ပန္းတဥ္းပညာရပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ထားေသာ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ကုိဖူးေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပန္းတဥ္းပညာရပ္ျဖင့္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္ အသုံးအေဆာင္ မ်ား၊ ေၾကးေေခါင္းေလာင္းမ်ား၊ ေၾကးစည္မ်ား၊ ပန္းအုိးမ်ား၊ ေသာက္ေတာ္ေရခြက္မ်ား၊ ေၾကးမီပူမ်ားကုိလည္း ေတြ ႔ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပန္းတဥ္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းၾကီး၏ လက္ရာသည္ ကမၻာတြင္ေက်ာ္ၾကားသည္။
(၁၀)ပန္းယြန္း (Lacquerware)
၀ါးျဖင့္ လူအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ အတတ္ပညာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယြန္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေတြႏုိင္သည္။ ႏွီးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ဗုဒၵရုပ္ပြားေတာ္မ်ား လည္းပါရွိခဲ့သည္။ ရွမ္း ျပည္နယ္ ၊ ကေလာျမိဳ ႔တြင္ အပူေဇာ္ ခံထားေသာ ႏွီးဘုရားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာ္ၾကားသည္။
ျမန္မာတုိ႔၏ ပန္း ၁၀ မ်ိဳး အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာထိ ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထုိ ပန္း ၁၀ မ်ိဳးကုိ " ပဲ၊ ထိမ္၊ တဥ္း၊ ေတာ့၊ ေမာ့၊ ရန္၊ ပု၊ ပြတ္၊ ခ်ီ၊ ယြန္း " ဟု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ လကၤာျဖင့္ မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။

2 comments:

  1. အခုလို ဆိုေတာ့ တမ်က္ႏွာထဲမွာ သတင္းမ်ားမ်ားကို ေတြ႔ရတာေပါ့

    ReplyDelete