သတင္း

Friday, September 14, 2012

ပန္း ၁၀ မ်ိဳးကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ားရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားရွိပါသည္။ ထုိမ်ားထဲမွ ရုိးရာ ပန္း၁၀ မ်ိဳးသည္ ျမန္မာ့သမုိင္း တေလွ်ာက္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပန္း၁၀ မ်ိဳးကုိ " ဘုရားမတင္ နတ္မ၀င္ လူတြင္ပန္း (၁၀) မ်ိဳး " လကၤာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိပန္း ၁၀ မ်ိဳးမွာ

Friday, May 4, 2012

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အားေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမတၱာရပ္ခံ

By , on January 27, 2012 1:23 pm in သတင္း / 8 comments,  Hits: 6,918
Print Friendly
ကမၻာ့ေရတိမ္ေဒသ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီၿခံတြင္ ယေန႔ က်င္းပသည့္ Live Together with Wetland ဓာတ္ပံုျပပြဲ အခမ္းအနားကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရတိမ္ေဒသ အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပံုျပပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြင့္လွစ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
“က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ အလြန္လွပတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။ အဲဒီပတ္၀န္းက်င္ကို မထိန္းထားရင္